Değerli Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği Üyeleri,

Derneğimiz yönetim kurulu kararı ile bu yıldan itibaren yurt dışında gerçekleştirilecek Çocuk Nörolojisi Kongrelerine (WMSEPNS ve ICNA) katılım için dernek üyelerimize burs desteği verilecektir. Burs başvurusu için gerekli belgeler aşağıdadır:

- İlgili bilimsel etkinlik için sözel veya poster bildirinin kabul edildiğine dair belge

- İlgili kongre için başka herhangi bir kurum, kuruluş veya dernekten ödenek bulunamadığına dair belge

Burs, her kongre için yönetim kurulu tarafından belirlenen sayıda hekime verilecektir. Bildiriler orijinal çalışma olmalıdır. Sözel sunumlara öncelik verilecektir. Her hekim için burs miktarı 500 Euro olarak belirlenmiştir. Üyelerimizin başvurularını 30 Nisan 2024 tarihi itibariyle, yukarıda bahsedilen belgeler ile dernek mail adresine (noromuskulerhastaliklar@gmail.com) iletmeleri gerekmektedir.

Toplanan talepler yönetim kurulu tarafından değerlendirilmeye alınıp sonuçlar en kısa zamanda başvuru sahiplerine iletilecektir.

Published on 21 Nisan 2024.