Burs Başvuruları Hakkında

 

Değerli Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği Üyeleri,

Bilindiği üzere derneğimiz; nöromusküler hastalıkların tanı ve tedavisinde konu ile ilgili uzmanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlamak; işbirliğini desteklemek, nöromusküler hastalıklar ile ilgili araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, nöromusküler hastalıklar konusunda bilimsel çalışma ve gelişmelerden ilgili profesyonelleri haberdar etmek ve eğitim düzenlemek, nöromusküler hastalıklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, nöromusküler hastalıklar ile ilgili teknolojilerin hastalar ve profesyoneller için ulaşılabilir hale getirmek için çalışmalar yapmak, nöromusküler hastalıklara sahip ve bu nedenle yaşam kalitesi standartları bozulan hasta ve hasta yakınlarını eğitmek, aralarındaki dayanışmayı tevşik etmek, onlarla danışmanlık hizmetleri vermek ve eğitim seminerleri düzenlemek misyonları ile faaliyet göstermektedir.

Derneğimiz yönetim kurulu, bu misyon doğrultusunda, bu yıldan itibaren derneğimiz üyelerinin yurt dışında “Nöromusküler Hastalıklar” alanında yapacakları çalışmaları destekleme kararı almıştır. Destek talebi “Nöromusküler Hastalıklar” alanında eğitim / araştırma /staj konularında olabilir. Bu yıl için planlanan toplam destek miktarı 10.000 Euro olarak belirlenmiştir. Bu toplam tutar içerisinden üyelerimiz yol, konaklama, eğitim ücretleri ya da aylık burs desteği talebi yapabileceklerdir. Destek başvurusu için ön koşullar aşağıdaki gibidir;

- En fazla 45 yaşında olmak,

- Eğitim / araştırma / stajın hangi ülkede, ne kadar süre, hangi konuda ya da alanda yapılacağını ve talep edilen desteğin içeriğini (yol / konaklama / eğitim ücreti / aylık burs) belirten talep dilekçesi,

- Yurt dışı eğitim / araştırma / staj yapılacak kurum kabul belgesi

Üyelerimizin destek başvurularını 1 Nisan 2022 tarihi itibariyle, yukarıda bahsedilen belgeler ile dernek mail adresine (noromuskulerhastaliklar@gmail.com) mail yoluyla iletmeleri gerekmektedir.

Toplanan talepler yönetim kurulu tarafından değerlendirilmeye alınıp sonuçlar en kısa zamanda başvuru sahiplerine iletilecektir.