Çalışma Grupları Hakkında

 

Saygıdeğer hocalarımız ve değerli meslektaşlarımız;

Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği olarak nöromusküler hastalıkları belirli alt başlıklar halinde ele alan, hastalıklar ve tedavileri hakkında araştırmalar yapan, eğitim içerikleri hazırlayan çalışma grupları kurulması planlanmıştı. Her bir çalışma grubunun konusunda uzmanlaşmış bir lider tarafından yönetilmesi, düzenli toplantılarla ilerlemelerini paylaşması ve yeni projeler planlaması amaçlanmıştı ve sizleri çalışma gruplarımıza katılmaya davet etmiştik. Çalışma grupları 7 alt grup olacak şekilde tasarlanmıştı.

Antalya’da geçen hafta yapılan VI. Nöromusküler Hastalıklar Kongresi sırasında çalışma grupları ile ilgili kısa bir oturum yapıldı. Hocalarımızın önerileri ile iki yeni grup daha çalışma gruplarına eklendi. Her çalışma grubu için bir iletişim ağı (whatsapp grubu) oluşturulması, grupların kendi içlerinde liderlerini belirlemesi planlandı. Gruplarda her bir üyenin aktif olması, her grubun kendi konularında eğitim içerikleri oluşturması ve çalışmalar planlanması çalışma grupları için öncelikli amaçlar olarak ifade edildi. Ayrıca herkesin en fazla bulunabileceği çalışma grubu 3 olarak belirtildi.

Çalışma gruplarının güncel hali aşağıdaki gibidir:

1. Motor Nöron Hastalıkları Çalışma Grubu

2. Periferal Nöropati Çalışma Grubu (Herediter/Kazanılmış)

3. Miyopatiler Çalışma Grubu (Konjenital / Diğerleri)

4. Muskuler Distrofiler Çalışma Grubu

5. Miyotonik Hastalıklar ve Kanalopatiler Çalışma Grubu

6. Nöromusküler Kavşak Hastalıkları Çalışma Grubu

7. Metabolik ve Mitokondriyal Hastalıklar Çalışma Grubu

8. Nöromusküler Hastalıklar ve Genetik Çalışma Grubu

9. Artrogripozis Çalışma Grubu

 

Çalışma gruplarına katılmak istemeniz halinde tercih ettiğiniz en fazla 3 çalışma grubunu belirtmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

 

Nöromusküler Hastalıklar Araştırma Derneği

Email: noromuskulerhastaliklar@gmail.com

Dernek Sitesi: https://www.noromuskuler.org.tr