Değerli üyelerimiz,

Nisan 2024 Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda çalışma gruplarının işleyişi ile ilgili alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

Oluşturulan dokuz çalışma grubunun her birine bir öğretim üyesi başkan olarak seçilmiştir:

  1. Motor Nöron Hastalıkları Çalışma Grubu: Prof. Dr. Olcay Ünver
  2. Periferal Nöropati Çalışma Grubu: Prof. Dr. Deniz Yüksel
  3. Miyopatiler Çalışma Grubu: Doç. Dr. Didem Ardıçlı
  4. Muskuler Distrofiler Çalışma Grubu: Doç. Dr. Gülçin Akıncı
  5. Miyotonik Hastalıklar ve Kanalopatiler Çalışma Grubu: Doç. Dr. Gökçen Öz Tuncer
  6. Nöromusküler Kavşak Hastalıkları Çalışma Grubu: Prof. Dr. Uluç Yiş
  7. Metabolik ve Mitokondriyal Hastalıklar Çalışma Grubu: Prof. Dr. F. Müjgan Sönmez
  8. Nöromusküler Hastalıklar ve Genetik Çalışma Grubu: Prof. Dr. Ayşe Semra Hız
  9. Artrogripozis Çalışma Grubu: Doç. Dr. Ayşe İpek Polat

Çalışma gruplarının seçilen öğretim üyelerinin önderliğinde yılda bir kez çevrimiçi veya hibrit bir toplantı düzenlemelerine karar verilmiştir. Bu toplantılarda grupların kendi konusundaki güncel tanı ve tedavi yöntemlerini ve/veya özellikli olan olguları paylaşmaları planlanmıştır. Toplantılar Eylül 2024'te başlayacaktır.

Her ay sırası ile bir çalışma grubunun (ilgili ay toplantı yapacak çalışma grubu) dernek sitesine olgu videoları ile katkıda bulunmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca çalışma gruplarının başkanları önderliğinde çevrimiçi toplantı yaparak, konularında retrospektif ve prospektif çalışmalar planlamaları önerilmiştir. 

Published on 21 Nisan 2024.